Giriş FormuKimler Çevrimiçi

Şu anda 310 ziyaretçi çevrimiçi

İstatistik

Üye : 809
İçerik : 566
Sayfa Gösterimi : 3735964
Vize Yazdır E-posta

Köklü tarihi ve zengin doğal varlıklarıyla Vize, Kırklareli'nin önemli bir ilçesidir.

İlin diğer ilçeleri Pınarhisar, Demirköy ve Lüleburgaz'la olduğu gibi; Tekirdağ'ın Saray ilçesiyle de komşu olan Vize'nin Karadeniz'e de kıyısı vardır. Trakya'nın kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan Yıldız Dağları ( Istrancalar ), hemen ilçenin üzerine yayıldığı verimli ovanın kuzeyinden yumuşak tepelerle yükselmeye başlar.

Yıldız Dağları önemli bir orman ve doğal yaşam bölgesidir. Orman varlığının önemli bir kısmını meşe ve kayın ormanları oluşturur.Karadeniz'e dökülen Pabuç ve Kazan Dereleri ile, Ergene Nehri' nin kollarını oluşturan ve Ege' ye dökülen, Anadere ve Soğucak Dereleri Vize ilçesinde yer almaktadır. Istrancalardan gelen alüvyonlarla zenginleşmiş Vize Ovası, Ergene Ovası'nın önemli bir kesimini oluşturur.


Zengin bir mağra varlığına sahip ilçenin, başlıca mağraları şunlardır: 

- Balkaya Köyü'nde yer alan, Yenesu ( 1620 mt ) ve Domuzdere Mağrası ( 300 mt ),

- Evrenli Köyü'ndeki Selim'in Mağrası ( 150 mt ),

- Bulunduğu köyle aynı adı taşıyan Kızılağaç Mağrası ( 205 mt ),

- Kıyıköy beldesinde yer alan Kıyıköy ( 305 mt ) ve Kaptanın Mağrası'dır.

Bunların ötesinde, genellikle karstik özelliklere sahip başka mağralar da vardır. İlçede yer alan Asmakayalar Mevkii ve Uçmakdere Mevkii' nde yer alan oluşumlarla, Soğucak, Aksicim, Balkaya Köyleri ile Sergen Beldesi' nde yer alan mağra oluşumları bunlardandır.

İlçenin Karadeniz'e de kıyısı vardır. Özellikle Kıyıköy civarında bir yürüyüş mesafesi boyunca keşfedebileceğiniz küçük koylarda yer alan plajları oldukça bakirdir. Kıyıköy, son yıllarda çokça ziyeret edilen yerlerden olsa da, Panayır İskelesi, Selvez, Poliçe Koyları görülmeye değerdir.

İlçenin merkezinde yoğunlaşan ticari faaliyetlere karşılık, kırsalda halk çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Son yıllarda Kıyıköy ilçesinde kısıtlı da olsa turizm merkezli girişimler göze çarpmaktadır.

2008 sayımına göre 30348 olan toplam nüfusun, yaklaşık üçte biri ilçe merkezinde yaşamaktadır.( 11908 )

Vize tarihiyle de Trakya'daki en önemli yerleşimlerdendir. Tarih öncesi dönmeleri ile ilgili bulgular kısıtlı olsa da, yörenin Traklar' ın önemli bir yerleşimi olduğu, özellikle ilçenin güneyinde yer alan tümülüslerde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. İlçede kırka yakın tümülüs vardır ve buradan elde edilen bulgular çeşitli müzelerde görülebilmektedir.

Traklar yörenin bilinen en eski kavimlerindendir. Değişik isimler alan boylara sahip Traklar bügünkü Trakya toprakları tamamen dahil olmak üzere, Ukrayna, Makedonya ve Bulgaristan' a değin Balkanlar'ın değişik bölümlerine uzanan büyük bir medeniyet kurmuşlardır. Meriç Nehri civarında güçlü olan Trak kollarından Odrisler'e karşılık, Vize ve Istrancalar'da Traklar'ın Astailer etkili olmuşlardır. Özellikle Kıyıköy ve civarında bulunan Trak kavimleri yaşayışları itibari ile "Darı yiyenler" ve "Bal yiyenler" diye anılıyordu. Kıyıköy' ün daha kuzeyinde ise Thynias kavimleri yaşıyordu.

Bu bölgenin verimli topraklar ve güçlü su kaynaklarına hakim oluşu sebebiyle, Persler ve Makedonyalılar bu bölgeyle ilgilenmişlerdir. Romalıların bölgeye gelişleri M.S. 46 yılında olmuştur. Bzye ismiyle anılan yerleşim yerinin ismi, bugüne Vize olarak değişerek taşınmıştır. Siyasi çekişmler arasında, Bizanslılar, Gotlar, Hunlar, Peçenekliler ve Slav istilalarıyla sürekli el değiştiren bölge, 1247-1363 yılları arasında Bizans hakimiyetine geçmiştir.

Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi varlıkları Vize ve çevresinde bugün bile görmek mümkündür. Roma döneminden Odeon, Trakya'da bulunan tek odeon yapısıdır. Bunun haricinde Bizans' a tarihlenen, Küçük Ayasofa Kilisesi, sarnıçlar, kale ve sur kalıntıları, Asmakayalar mevkiindeki yerleşimlerden bahsedilebilir.

Rumeli'nin fethinin aşamalarından biri de, 1362 yılında Vize' nin Osmanlı' ya ilk defa katılmasıydı. Zira, takip eden yıllarda, stratejik önemi sebebiyle kısa süreli el değiştirmelerin ardından, 1369 yılında yeniden Osmanlı' ya dahil oldu. Taht kavgalarının yaşandığı Çelebiler döneminin ardından Osmanlı' da yaşanan iktidar zaafları sebebiyle 2.Murat zamanında birkaç yıl süreyle yeniden Bizans hakimiyetine girdi. ( 1441-1444) İstanbul'un fethi öncesinde, ulaşım yollarının tehtidlerden temizlenmesi için, Fatih'in emriyle yeniden fethedilerek Bizans'tan Osmanlı' ya geçti. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yine ihtişamlı günler yaşayan Vize, İstanbul' un kıyısındaki en önemli sancaktı.

1600'lü yılların ortalarından itibaren Kırım Giray' larına zorunlu ev sahipliği yapmaya başlayan yerler arasında Vize de yer alır. Bu durum 18. yüzyılda da devam edecektir.

Osmanlı' nın zayıflamasıyla Balkanlardan gelen büyük göç dalgası, şehrin demografik yapısını ( nüfus çeşitliliği ) değiştirmeye başlar. Rus işgallerini, Bulgar ve Yunan işgalleri takip edecektir. 1900' lü yılların ilk çeyreğine kadar sürecek bu işgaller, ilçede büyük acılar yaşanmasına da sebep olacaktır.

11 Ekim 1922' de imzalanan Mudanya Mütarekesi' ne kadar iki buçuk yıl süren Yunan işgalinin ardından, şehrin düşman askerlerince Türk kuvvetlerine teslimi 1 Kasım 1022' yi bulur. Bu, ilçenin kurtuluş günü olarak kutlanan tarihtir.

Cumhuriyetin ilk yılları ile Kırklareli iline bağlanan ilçenin, bugün idari yapısında yer alan belde ve köyleri şunlardır:

- Beldeler : Çakıllı, Kıyıköy, Sergen

- Köyler : Akıncılar, Akpınar, Aksicim, Balkaya, Çavuşköy, Çövenli, Develi, Doğanca, Düzova, Evrencik, Evrenli, Hamidiye, Hasboğa, Kızılağaç, Kışlacık, Kömürköy, Küçükyayla, Müsellim, Okçular, Pazarlı, Sofular, Soğucak, Topçuköy.

İlçe ve köyleri önemli bir tarihi kültür varlığına sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır :

- Küçük Ayasofya ( Camiye çevrilmiştir...) ve Aya Yorgi Kiliseleri

- Mağra manastır yerleşimleri ( Asmakayalar, Balkayalar, Uçmakdere, Derekaya )

- İşgallere karşı yapılmış, Kıyıköy-Vize arasında yer alan geç dönem Osmanlı gözetleme kuleleri

- Traklara ait tümülüsler, sunak yerleri

- Trakya' nın tek odeonu olan, Vize Antik Tiyatrosu

- Vize - İstanbul arasında yer alan antik su yolu kalıntıları

- Roma dönemi sarnıcı ( Şerbetdar Camii Karşısında, Han-Bedesten diye de bilinen yapı kompleksi içerisindedir.)

- Osmanlı Çeşmeleri ( Sultan Çeşme, Esma Hanım Çeşmesi, Ferhat Bey Çeşmesi, Kale Çeşme )

- Hamam Kalıntıları ( Bizans Asker Hamamı,Osmanlı Hamamları )

- Kaleler ( Kıyıköy Kalesi,Vize Kalesi,Çingene Kale )

- Hasanbey Camii

-Tekirdağ Müzesinde sergilenen ve Vize merkezde bulunan mozaik eserler

Öte yandan,değişik dönemlere ait bazı eserler, işgallerin de etkisiyle yurtdışına da kaçırılmış, yurtiçi ve yurtdışındaki müzelere dağılmış durumdadır. (Kırklareli Müzesi, Edirne Müzesi, Tekirdağ Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Augsburg Müzesi, Atina Müzesi, Moskova Müzesi, Selanik Müzesi )

Vize, ilçe merkezinde 2, Çakıllı beldesinde de 2 tane olmak üzere tescilli anıt ağaçlarıyla da doğal varlığı açısından zengindir. Özellikle Çakıllı beldesinde bulunan Çınar ağacı 800 yaşının üzerindedir ve yol üzerinde görenleri hayrete düşürmekte, ev sahipliği yaptığı parkta misafirlerini gölgelemektedir.

Eğitim düzeyi Trakya'nın diğer kesimlerinde olduğu gibi oldukça yüksek olan ilçe, çeşitli etkinliklerle de Trakya'nın kültür-sanat alanında kendine pay edinmeye çalışmaktadır.

İlçe 2006 yılından bu yana "Vize Tarih ve Kültür Festivali" isimli bir etkinliğe de sahne olmaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VİZE GEZİ REHBERİ

ÖNEMLİ İLETİŞİM TELEFONLARI

VİZE KAYMAKAMLIĞI  

www.vize.gov.tr

0 288  318 10 26

VİZE DEVLET HASTANESİ

0 288 318 33 70

VİZE BELEDİYESİ 

www.vize.bel.tr

0 288 318 10 68

ÇAKILLI BELDESİ SAĞLIK OCAĞI

0 288 358 77 17

VİZE ZABITA KOMİSERLİĞİ

0 288 318 10 21

HASBOĞA KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI

0 288 368 90 87

VİZE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ( 155 ) 

0 288 318 10 24

KIŞLACIK KÖYÜ SAĞLIK OCAĞI

0 288 345 61 00 

VİZE JANDARMA KOMUTANLIĞI ( 156 )

0 288 318 30 10 / 318 11 91

KIYIKÖY BELDESİSAĞLIK OCAĞI

0 288 388 60 25


SERGEN BELDESİ SAĞLIK OCAĞI

0 288  338 80 75

ULAŞIM

FİRMA 

 KALKIŞ YERİ

TELEFONLAR 

VARIŞ YERİ

KALE SEYAHAT

www.kaleseyahat.com.tr

VİZE

KIYIKÖY : 0 288 388 66 88

VİZE : 0 288 318 11 14 

ANKARA,

AYDIN ( Nazilli ),

BALIKESİR ( Açay,Burhaniye,Edremit,Küçükkuyu ),

BOLU,

ÇANAKKALE ( Gelibolu, Ezine )

İSTANBUL,

İZMİR

KALE BİRLİK

www.kalebirlik.com.tr

BABAESKİ,

VİZE

BABAESKİ : 0 288 512 60 28

LÜLEBURGAZ: 0 288 417 38 50

VİZE : 0 288 318 32 06

EDİRNE ( Havsa ),

SARAY

LÜKS YONCA SEYAHAT

www.luksyonca.com 

KIRKLARELİ,

VİZE 

KIYIKÖY : 0 288 388 66 88

VİZE : 0 288 318 15 20

 AYDIN,

BALIKESİR,

KEŞAN,

KIRKLARELİ,

TEKİRDAĞ ( Çorlu,Çerkezköy,Saray )

ÇANAKKALE TRUVA TURİZM

www.truvaturizm.com

 KIRKLARELİ

KIRKLARELİ : 0 288 214 24 98 / 214 88 83 

PINARHİSAR : 0 288 615 10 49

BALIKESİR ( Ayvalık,Burhaniye,Edremit,Küçükkuyu ),

ÇANAKKALE ( Ayvacık,Ezine,Gelibolu ),

İZMİR,

KEŞAN,

KIRKLARELİ ( Pınarhisar, Vize )

TEKİRDAĞ ( Çorlu,Çerkezköy,Malkara,Saray )

AS TURİZM

 VİZE

VİZE : 0 288 318 02 11

KIRKLARELİ ( Pınarhisar )

VİZE BİRLİK 

 VİZE

VİZE : 0 288 318 04 00

KIRKLARELİ ( Pınarhisar ) 

LALE TUR ( Doblo ) 

www.laleseyahat.com

 EDİRNE

ÇORLU

EDİRNE : 0 284 225 66 22

KIRKLARELİ : 0 288 214 79 09

ÇORLU : 0 282 654 80 98

KIRKLARELİ ( Pınarhisar, Vize )

TEKİRDAĞ ( Çerkezköy, Çorlu, Saray )

Ulaşım ile ilgli bazı uzaklıklar şöyledir :

Vize - Saray ( 20 km ), Vize - Çerkezköy ( 40 km ), Vize - Pınarhisar ( 23 km ), Vize - Kırklareli ( 56 km ), Vize - Lüleburgaz ( 46 km ),

Vize - İstanbul ( 140 km ), Vize - Kıyıköy ( 38 km )

KONAKLAMA :

TAŞKAN OTEL

 TEL : 0 288 318 10 88

TRAK OTEL ( 3 Yıldızlı )

 TEL : 0 288 318 41 00

VAROL OTEL

 TEL : 0 288 318 10 93

DAĞ MOTEL ( Balkaya köyü )

www.dagmotel.com

 TEL : 0 288 335 50 26

 Vize'nin Karadeniz kıyısındaki beldesi Kıyıköy'deki konaklama ve yeme-içme mekanları ile ilgili bilgiler için Kıyıköy içeriğimize göz atabilirsiniz.

Vize ile ilgili daha fazla bilgi için :

www.vize.com.tr
Bu Yazıyı Ekle

Facebook    Deli.cio.us    Digg   
 
 

Bu site Berilweb tarafından hazırlanmıştır, ROTA tarafından yayınlanmaktadır. © 2015 Sitede yer alan içeriklerin tüm hakları Trakyagezi, fotoğraf hakları sanatçısına aittir.

DMCA.com Protection Status

JoomlaWatch Stats 1.2.8b_09-dev by Matej Koval