Dodopoulos ( Dodoğlu ) Konağı

Kırklareli Yayla Mahallesi, Kırklareli’nin geçmiş yüzyılının izlerini taşıyan çok özel bir dokuya sahiptir. Rum, Bulgar ve Yahudi nüfusun Türkler’le çok uzun yıllar huzur içinde yaşadığı Kırklareli’de, onlardan geriye doğanın ve insan baskısının yoğun tahribine rağmen halen ayakta kalmayı başarabilmiş, perdeleri örtük kapıları kör evleri kaldı.

Kırklareli’nin tarihi süreçteki izlerini süren Barış TOPTAŞ, bu defa yolunu Kırklareli’nin Yayla Mahallesi’ne düşürüyor ve zamana direnen Dimitros Dodopoulos ( Dodoğlu ) Konağı‘nın kapısının tokmağını çalarak içeri adım atıyor.

DIMITROS DODOPOULOS ( DODOĞLU ) KONAĞI

Barış TOPTAŞ

Kırklareli Yayla Mahallesi, Yayla meydanında trafonun hemen karşısında bulunan iki katlı ihtişamlı yapı, şehrin o dönemki en varlıklı insanı olarak bilinen Rum Dimitros Dodopoulos tarafından 19. Yüzyılın sonlarında inşa ettirilmiştir. (1)

Oldukça geniş bir alanda içerisinde, mahzen üzerinde yükselen iki katlı yapının ön cephesinde merdivenle çıkılan silmeli yuvarlak kemerli derin bir giriş, girişin iki yanında basık kemerli ikişer pencere, üst kattaki balkon kapısının iki yanında tekrarlanmaktadır. Pencerelerin çevresinde ve katlar arasında silmeler bulunmaktadır. Kiremit örtülü kırma çatı, üçgen alınlıkla gizlenmiştir. İlk inşasında, üçgen alınlıklı, dışa çıkıntılı birde çatı katı bulunan yapının, bu kısmı sonraki yıllarda kaldırılmıştır. Taş direk ve demir korkuluklar ile çevrili bahçesi bulunan yapının, bahçeye bakan arka cephesinde yarım yuvarlak bir çıkıntı bulunmaktadır.

Fotoğraflarda da görüleceği üzere Balkan Savaşları sırasında şehre gelen Bulgar Çarı I. Ferdinand’ın konakladığı bu ihtişamlı yapı,oldukça bakımsız durumdadır.

Bilinçsiz ve gelişigüzel yapılan tadilatlar ile orjinalliğini kısmen kaybeden yapının, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından satın alınarak restorasyonun gündemde olması ise oldukça sevindirici bir gelişmedir. (2)

Kaynaklar :

  • 1 – Yannis S. Yanakopulos, a.g.e., s. 179.
  • 2 – Kırklareli Valiliği, “Kırklareli Valiliği ve Trakyaka, Yayla’da Tarihi Hayata Döndürecek”, http://www.kirklareli.gov.tr/genel.asp/, (10.12.2011), s. 1.
Facebookpinterestmail