Karacakılavuz Dimi Dokumaları Coğrafi İşaret Aldı

Trakya’da kültürel değerlerin korunup gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı ve Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında kurumsal işbirliğine dair protokol 2018 yılında imzalanmış; bu çerçevede Karacakılavuz Dimi Dokumaları’na coğrafi işaret alınması için 27.06.2018 tarihinde çalışmalar başlatılmıştı. Sürdürülen çalışmalar meyvesini verdi ve Karacakılavuz Dimi Dokumaları coğrafi işaret aldı.

Coğrafi işaret nedir ?

Ülkemiz kültürel ve doğal zenginlikleriyle benzersiz bir hazine sandığı gibidir. Coğrafi işaret temel olarak benzerlerinden farklılaşmış, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökeni bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Bir ürünün üretilmesinde yöreye ve/veya o bölgeye ait beşeri sermayenin ve o yere özgü imalat yeteneğinin ve geleneğin etkisi var ise o ürün ve/veya süreç de coğrafi işaret kabul edilmektedir. Türkiye’de yöresel ürünler 1995 yılında çıkan 555 sayılı kanun hükmünde kararname ile coğrafi işaret aracılığı ile korunmaya başlanmıştır.

Karacakılavuz Dimi Dokumaları

Tekirdağ merkez ilçeye bağlı Karacakılavuz beldesi, Osmanlı Rus Savaşı’nın ( 1877-78 ) ayak seslerinin duyulmasından hemen önceki senelerde, 1884-85 yıllarında ilk gelen göçmen kafilelerinin kurduğu bir köy yerleşimiyken, köye yerleşimler aralıklarla Balkan Savaşı yıllarına kadar sürmüştür. Bu ilk göçmen kafilesine bir karacanın kılavuzluk ettiği gibi hoş bir rivayet, köyün ismini almasına vesile olmuştur. Karacakılavuz’a gelen göçmen kafileleri Bulgaristan’ın Selvi, Kuruşva ve Çadırlı köyleri sakinleridir. Bu yöredeki köyler topluca aynı yere göç ettikleri için kültür öğelerini de beraberinde getirmişler, böylece kültürün benimsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasında sorunlar yaşanmamıştır.

“Bir Usta Bin Usta” Belgeseli

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan halk işlerinden kalan zamanı değerlendirmek ve evlerinin işlevsel ve süsleme ihtiyaçlarını temin etmek için, göç ettikleri yerlerden getirdikleri dokumalarını kuşaklardan kuşaklara aktarmışlardır. Karacakılavuz dokumalarında “düzen” denilen dört pedallı tezgahlar kullanılır. Bu tezgahlar meşe ve gürgen ağaçları kullanılarak yapılmaktadır.

Karacakılavuz dokumalarının en önemli özelliği iki dokuma tekniğinin bir arada kullanılmasıdır. Bu dokumalarda, mekikli dokuma tekniklerinden biri olan “dimi” tekniği ile kirkitli dokuma tekniklerinden biri olan “cicim” tekniği birlikte kullanılmaktadır. Dimi dokumanın zemin kısmını oluşturuken, cicim tekniği motiflerde göze çarpar. Karacakılavuz dokumalarında iki yüzeyinde de aynı görüntüye sahip dimi tekniği uygulanır.

Anadolu Sigorta’nın kaybolan veya kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik danışmanlığında gerçekleştirdiği “Bir Usta Bin Usta” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamındaki Tekirdağ – Karacakılavuz El Dokumacılığı kursu, 2013 yılında düzenlendi. Usta eğitmen Fatma ÇAYALI tarafından Karacakılavuzlu farklı yaş gruplarından 30 kadına 6 ay süreli eğitim verildi.

Facebookpinterestmail