“Kırklareli Projesi” Web Sitesi Yayında

Ne yazık ki Kırklarelililer tarafından dahi az bilinen, şehrin zengin kültürel mirasının çeşitli yönleriyle ele alındığı, bu yönde farkındalık yaratmaya yönelik Kırklareli Projesi; yapılan çalışmaları, gelinen noktayı, varılmak istenen hedefleri ilgililere daha doğrudan ve kolay aktarabilmek için, projeyle aynı isimdeki web sitesini Temmuz ayında başlayacak olan “2016 Yılı Aşağı Pınar Kurtarma Kazıları” öncesinde yayına açtı.

Kırklareli Projesi açılan web sitesinde çalışmalarını şu şekilde özetliyor :

“Kırklareli Projesi, Trakya’nın neredeyse hiç bilinmeyen  tarihöncesini, Anadolu ile Balkanlar arasındaki ilişkileri de ortaya koyarak araştırmak amacıyla 1980 yılında, Mehmet Özdoğan yönetiminde İstanbul Üniversitesi Prehistorya Anabilim Dalı’nın bir alan araştırması  olarak  başlamıştır. Proje çerçevesinde ilk olarak Trakya’nın genelini kapsayan yüzey araştırmaları yapılarak ve bölgenin arkeolojik envanteri çıkarılmaya çalışılmıştır. Yüzey araştırmaları sırasında kısmen tahrip olan İlk Demir Çağ Taşlıcabayır kurganı ile Son Kalkolitik Çağı Tilkiburnu yerleşiminde ise kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir.

Yüzey araştırmaları ve kurtarma kazılarının ardından, mevcut bulugları ayrıntılı bir şekilde detaylandırmak ve  somut kanıtlarıyla ortaya kayabilmek amacıyla 1993 yılında Aşağı Pınar, 1994 yılında ise Kanlıgeçit yerleşiminde İstanbul Üniversitesi Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı ve Alman Arkeoloji Enstitüleri Avrasya Bölümü adına kazı ve araştırmalara başlanmıştır.  Proje, arkeolojik araştırmaların yanı sıra geleneksel mimarinin belgelemesi, kültür varlıklarının korunması, sergilenmesi ve toplumla paylaşılmasını amaçlayan bir kültürel miras projesi ile doğal çevre araştırmaları gibi  konuları  içeren çok yönlü bir çalışmadır. Özellikle kültürel miras ile ilgili alanlarda yeni kuşakların eğitimi ve edinilen bilginin Kırklareli kentinin sosyal ve ekonomik zenginliğine katkıda bulunacak şekilde toplumla paylaşılması önceliklerimiz arasındadır.”

Trakya Gezi Rehberi olarak 2010 yılında yayınladığımız “Aşağı Pınar; Avrupa Yolunda İlk Ayak İzleri” içeriğimizin hazırlıkları sırasında güncel bilgiye ulaşmakta yaşadığımız sıkıntıları zaman zaman dile getirmiştik. Kırklareli Projesi web sitesinin bu boşluğu dolduracağı inancıyla yolunun açık olmasını temenni ediyor, Kırklareli kültür mirasına kattıkları değer için teşekkürler ederek başarı dileklerimizi ekliyoruz.

Kırklareli Projesi Web Sayfası için…

Facebookmail