Osmanlıdan Cumhuriyete Kırklareli İl Merkezinde Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış

Kırklareli Memleket Hastanesi

Belediyeye ait Gureba Hastanesinin ihtiyacı karşılamaması, fiziki olarak yetersiz kalmasından dolayı yıkılmış, Kırklareli Mutasarrıfının başkanlığında, Belediye Başkanı Muhiddin ÖZENBAŞ, Doktor Mehmet Fuat UMAY ve Mühendis Faik Bey oluşturulan Komisyon aynı yerde (77 ada, 1 parsel üzerinde) 1911 (H.1330) yılı içerisinde yeni hastanenin inşasına başlanılmıştır.[49]

Res.37 – Kırklareli Memleket Hastanesi-1925

Hastane inşaatında askeri amele taburları çalıştırılmış Mutasarrıf Cemal Beyin tayin olması nedeniyle Kırklareli’nde ayrılması sonrasında gelen mutasarrıflar bu konu ile ilgilenmemiş Mutasarrıf İbrahim Süreyya Bey döneminde inşaat durma noktasına gelmiş Kırklareli hastanesiz kalmıştır. Hastalar Edirne’ye gönderilmiş, acil hastaların tedavisi Garnizon Komutanının emri ile Kırklareli Askeri Hastanesine yapılmaya başlanmıştır. Mutasarrıf Kemal Gedeleç Kırklareli’ne atanması ile işe el koymuş, binanın tonoz kısımları, merdivenleri, pencereleri takılmış ancak gayretleri 1. Dünya Savaşının çıkması ve dönemin koşulları gereği yetersiz kalmıştır.

1918 yılında Belediyenin gücünün yetmemesi nedeniyle, hastane inşaatı Özel İdareye devredilmiştir. Ancak Yunan işgalinden sonra (1922) tamamlanan hastane biri bodrum kat olmak üzere üç katlı ve kargir olarak inşa edilmiştir. [50]

Dikdörtgen bir formda, simetrik olarak içe girintili iki bölüm ve üç çıkıntıdan oluşan, iki sütun üzerinde duran orta çıkıntısı giriş olarak kullanılan yapının bir ve ikinci katlarında sekizer sivri kemerli pencere bulunmaktadır. Yüksek kırma çatısı binaya estetik bir görünüm kazandırmıştır.

Erkekler ve Kadınlar olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.     50 Yataklı bu güzel hastanenin, 1 dahiliye uzmanı başhekim, 1 operatör, 1 eczacı, 1 baş hemşire, 1 hemşire ve 1 hademe kadrosu bulunmakta idi. Hastanenin o dönemdeki en önemli sorunu ise bir türlü çözülemeyen su sorunu idi.51

Res.38 – Tamirat Sonrası Kırklareli Memleket/Devlet Hastanesi
Res.39- Kırklareli Memleket Hastanesi Vaziyet Planı
Res.40 – Tamirat Sonrası Kırklareli Memleket/Devlet Hastanesi
Res.41 – Tamirat Sonrası Kırklareli Memleket/Devlet Hastanesi

Fotoğraflardan anlaşılacağı üzere, zamanla yıpranan hastane binasının büyük bir bakım onarım geçirdiği, sivri kemerli pencerelerin, dikdörtgen forma çevrildiği, yüksek kırma çatısının alçaltılarak tamir ve bakımın yapıldığı, ana cephe duvarlarının sıvandığı, sadece sütunlu giriş kısmının aslını koruduğu görülmektedir.

Özel İdarenin bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle,[52] 1953 Yılında Hastane, Özel İdareden Sağlık Bakanlığına, arazisi de Hazine adına devredilmiştir.

1947 Yılında Kurulan Verem Savaş Derneği tarafından, 1955 yılında hastaneye ek olarak 15-20 kişilik bayanlar ve erkekler için iki ayrı binadan oluşan Verem Pavyonları yaptırılmış, 1960 yılında hastaneye Kadın Doğum Ünitesi eklenmiştir.[53]

Res.42 – Erkek Hastalar İçin Yapılan Verem Pavyonu
Res.43 – Devlet Hastanesinin Hazine Adına Devir Kararı

Kırklareli Verem Savaş Dispanseri

Kırklareli Verem Savaş Derneği tarafından 1947 yılında kurulmuştur. 1957 Yılında Sağlık Bakanlığına devredilen dispanser, 1959 yılına kadar Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermiştir. 1959 Yılında Yayla Mahallesi, Tevfik Sağ Sokak üzerine Verem Savaş Derneği ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa yeni bir bina yaptırılmış, Dispanser bu tarihten sonra kendi binasında hizmet vermeye başlamıştır.

1967 Yılı itibariyle, Dispanserin 1 doktor, 1 hemşire, 1 hemşire yardımcısı, 1 katip-mutemet ve ayniyat muhasibi, 1 sağlık memuru, 1 hasta takipçisi, 1 laborant yardımcısı, 1 röntgen teknisyeni, 1 hizmetli ve ücretleri dernek tarafından karşılanan 1 şehir, 2 köy hasta takip kontrol memuru kadrosu bulunmakta idi. [54] Bir dönem Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak ta kullanılan,  dispanser binası halen  Toplum Sağlığı Merkezi ve Verem Savaş Ünitesi olarak kullanılmaktadır.

Res.44 – Verem Savaş Dispanseri – 1967
Res.45 – Hastane Bahçesinde Bulunan Kırklareli Verem Savaş Derneği Dispanserine Ait Tapu Belgesi

Kırklareli Devlet Hastanesi

Eski hastane binası, verem pavyonu ve diğer eski binaların yıkılarak yerlerine biri bodrum kat olmak üzere 4 katlı, beşik çatılı, 110 yataklı yeni bir hastane binası yapılarak 1973 yılında hizmete açılmıştır.[55]

Res.46 – Yeniden İnşa Edilen Kırklareli Devlet Hastanesi  / 1973
Res.47 – Kırklareli Devlet Hastanesi  / 2000

İlerleyen yıllarda 250 yatak kapasitesine çıkarılan Devlet Hastanesi, 06/01/2005 tarihli, 5283 sayılı Kanun gereğince,  2005 yılı Ekim ayında 82. Yıl Devlet Hastanesiyle (Eski Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi) birleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren Devlet Hastanesi A blok 82. Yıl Devlet Hastanesi  B blok olarak hizmet vermeye başlamıştır. 110 Yataklı bu binaya ek binalar yapılsa da 2017 yılında Akalar Mahallesinde 250 yataklı yeni ve modern Devlet Hastanesinin açılması ile bu bina 2019 yılı içerisinde yıkılmıştır.[56]

Eski S.S.K. Hastanesi / 82. Yıl Devlet Hastanesi 

Res.48 – Eski S.S.K. Hastanesi / 82. Yıl Devlet Hastanesi/ Devlet Hastanesi B Blok

83 Yatak kapasitesine sahip Devlet Hastanesi B Bloğu olarak kullanılan 82. Yıl Hastanesi ise birkaç yıl boş kaldıktan sonra 2019 yılı içerisinde yapılan bakım ve onarım sonrasında Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

Res.49 – Eski Kırklareli Devlet Hastanesi  Tapu Belgesi

Yeni Devlet Hastanesi

Kırklareli Belediyesinin Hazineye devrettiği, Akalar Mahallesinde bulunan eskiden namazgah olarak kullanılan çamlık arazisi üzerinde TOKİ tarafından yapımı üstlenilen, 250 Yataklı Kırklareli Devlet Hastanesi temeli 5 Mart 2014 tarihinde dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun da katıldığı törenle atılmıştır. 01.09.2016 tarihinde teslim alınan Hastane 63.490 m2 açık alan ve 45.905 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Eski hastane binasından bu yeni binaya 16.01.2017 tarihi itibariyle taşınılmış olup, bu tarihten itibaren modern hastane anlayışıyla hizmet vermeye devam edilmektedir. Hastanenin yatak kapasitesi 12.11.2018 tarihli onay ile 275’e çıkarılmıştır. [57]

Res.50 – Akalar Mahallesinde Yeniden İnşa Edilen Kırklareli Devlet Hastanesi  / 2017

2018/11593 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulmasına karar verilmiş olup, karar 25 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yeni Devlet Hastanesi arazisi içerisinde sadece tamamlayıcı bölümlerin yapımı ile Tıp Fakültesi kurulmasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. [58]

Res.51 – Akalar Mahallesinde Yeniden İnşa Edilen Kırklareli Devlet Hastanesi  / 2017
Res.52 – Akalar Mahallesinde Yeniden İnşa Edilen Kırklareli Devlet Hastanesi  / 2017
Res.53 – Akalar Mahallesinde Yeniden İnşa Edilen Kırklareli Devlet Hastanesi  / 2017
Res.54 – Akalar Mahallesinde Yeniden İnşa Edilen Kırklareli Devlet Hastanesi  / 2017

[49] Ali Rıza Dursunkaya,  a.g.e.  S. 183-184

[50] Ali Rıza Dursunkaya,  a.g.e.  S. 184

[51] Ali Rıza Dursunkaya,  a.g.e.  S. 184-185

[52] Ali Riza Dursunkaya, a.g.e. S.177

[53] Kırklareli Devlet Hastanesi web sayfası, tarihçe.

[54] 1967 Yılı Kırklareli İl Yıllığı, S.254, 255, 256, 257

55] 1967 Yılı Kırklareli İl Yıllığı, S.256

[56] Kırklareli Devlet Hastanesi web sayfası, tarihçesi

57] Kırklareli Devlet Hastanesi web sayfası, tarihçesi

[58] Kırklareli Üniversitesi web sayfası.

Facebookmail