Osmanlıdan Cumhuriyete Kırklareli İl Merkezinde Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış

RESİM VE FOTOĞRAF KAYNAK LİSTESİ

Res.1- okuryazarim.com

Res.2- Sıhhiye Mecmuası Fevkalade Nüshası

Res.3- Gürkan Tekin/ Sıhhiye ve Muavenet-İ İçtimaiye Vekâletinden Sağlık Bakanlığı’na (1920-2000) Doktora Tezi,

Res.4- Sıhhiye Mecmuası Fevkalade Nüshası

Res.5-Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Cumhuriyet Arşivleri

Res.6- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Cumhuriyet Arşivleri

Res.7- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Cumhuriyet Arşivleri

Res.8- Ahmet Hamdi Bey,Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırkkilise Vilayeti Kitabı

Res.9- Ahmet Hamdi Bey,Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırkkilise Vilayeti Kitabı

Res.10- Ahmet Hamdi Bey,Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırkkilise Vilayeti Kitabı

Res.11- Ahmet Hamdi Bey,Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırkkilise Vilayeti Kitabı

Res.12- Ahmet Hamdi Bey,Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırkkilise Vilayeti Kitabı

Res.13- wikimedia.org

Res.14- hulusibehcet.net

Res.15- Gittigidiyor.com

Res.16- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Osmanlı Arşivleri

Res.17-  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Osmanlı Arşivleri

Res.18- Sevet-i Funun Dergisi

Res.19- Bekir Sarısakal

Res.20- Raffaele Marchi

Res.21- Raffaele Marchi

Res.22-  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Osmanlı Arşivleri

Res.23- Sevet-i Funun Dergisi

Res.24- Sevet-i Funun Dergisi

Res.25- Fotoğraflarla Sultan II.Abdülhamit Dönemi Sağlık Müesseseleri /Üsküdar Belediyesi

Res.26- Fotoğraflarla Sultan II.Abdülhamit Dönemi Sağlık Müesseseleri /Üsküdar Belediyesi

Res.27- Anonim

Res.28-  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Osmanlı Arşivleri

Res.29-  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Osmanlı Arşivleri

Res.30-  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Osmanlı Arşivleri

Res.31- Bulgar Devlet Arşivi

Res.32- Ömer Güvercin

Res.33- 55.Mekanize Tugay Müzesi

Res.34- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü/Osmanlı Arşivleri

Res.35- Derinsu/Facebook

Res.36- Kırklareli Milli Emlak Müdürlüğü

Res.37- Mustafa GÜLTEKİN

Res.38- Mustafa GÜLTEKİN

Res.39- Kırklareli Kadastro Müdürlüğü

Res.40- 1967 Kırklareli İl Yıllığı

Res.41- 1967 Kırklareli İl Yıllığı

Res.42- 1967 Kırklareli İl Yıllığı

Res.43- Kırklareli Milli Emlak Müdürlüğü

Res.44- 1967 Kırklareli İl Yıllığı

Res.45- Kırklareli Milli Emlak Müdürlüğü

Res.46- 1967 Kırklareli İl Yıllığı

Res.47- 2000 Yılı Kırklareli İl Yıllığı

Res.48- 2000 Yılı Kırklareli İl Yıllığı

Res.49- Kırklareli Milli Emlak Müdürlüğü

Res.50- Kırklareli Devlet Hastanesi Web Sayfası

Res.51- Kırklareli Devlet Hastanesi Web Sayfası

Res.52- Kırklareli Devlet Hastanesi Web Sayfası

Res.53- Kırklareli Devlet Hastanesi Web Sayfası

Res.54- Kırklareli Devlet Hastanesi Web Sayfası

KAYNAKÇA

Ali Rıza Dursunkaya,  Kırklareli Vilayetini Tarih Coğrafya Kültür ve Eski Eserleri Yönünden Tetkik,  Kırklareli 1948, C.1

Ali Rıza Dursunkaya,  Kırklareli Vilayetini Tarih Coğrafya Kültür ve Eski Eserleri Yönünden Tetkik,  Kırklareli 1947, C.2

Aydın Cidan, Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası 1925 (1341) Kırkkilise (Kırklareli) Vilayeti Günümüz Türkçesi, Kırklareli Belediyesi Yayınları, Kırklareli, 2019

Devlet Arşivleri/Osmanlı Arşivleri, Cumhuriyet Arşivleri

Fethi Erdem, Türk Hekimleri Bibliyografyası, İstanbul 1948, S.248

Gürkan Tekin, Sıhhiye ve Muavenet-İ İçtimaiye Vekâletinden Sağlık Bakanlığı’na (1920-2000) Doktora Tezi, Ankara, 2011

Kenan Göçer, Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi, Doktora Tezi, İstanbul, 2012

Kırklareli İl Yıllığı, Kırklareli Valiliği, Kırklareli, 1967

Kırklareli 2000, Kırklareli Valiliği, Kırklareli, 2000

Meliha Özpekcan TBMM Tutanaklarına Göre Cumhuriyet’in İlk On Yılında Sağlık Politikamız,  https://www.tarihtarih.com/

Metin ÖZATA, Bir Doktorun Harp ve Memleket Anıları, Genel Kurmay Başkanlığı, Ankara,2009,

Oya Şenyurt- Özden Senem Erol, Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları ve Kocaeli Memleket Hastanesi, http://www.mimarlikdergisi.com/ Sayı 391, 2016

Sema Sandalcı, “Kırklareli İlinin Adları ve Anlamları Üzerine İnceleme”,  Yıldız Dağları ve Yakın   Çevresi Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul 2006

Serveti Fünun Dergisi

T.B.M.M., Kırkkilise İsminin Kırklareline Tahvili Hakkında Takrir,  

Türkan Doğruöz Kırklareli Tarihine Işık Tutacak Bir Eser: Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası Kırklareli Vilayeti http://www.historystudies.net/

Zafer Koylu, Sıhhiye-i Muavenet-i İçtimaiye Vekâletinin Kuruluşu ve Yapılan Yasal Düzenlemeler  (1920-1923) 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Bildirisi, 2008

Kırklareli Devlet Hastanesi web sayfası,

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü web Sayfası

http://karpodaimon.blogspot.com

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fuat_Umay

http://www.hulusibehcet.net/behhayat.htm

Facebookmail