Selimiye Vakıf Müzesi

Dar’ül Kurra Medresesi, Sultan II. Selim adına Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci başkenti Edirne’de yapılan ve Türk-İslam mimarisinin başyapıtı olarak değerlendirilen Sultan Selim Külliyesi; yaygın bilinen adıyla, Selimiye Külliyesi içerisinde yer alan yapılardan biridir. Dar’ül Hadis Medresesi ile birlikte çifte medrese planıyla 1569-75 yılları arasında inşa edilen yapı, günümüzde Selimiye Vakıf Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Dar’ül Kurra; Arapça “Dar” ( Kapı ) ve “Kurra” ( Kur’an ) kelimelerinden oluşan bir tamlama olup, Kur’an eğitimi verilen yer manasına gelmektedir. Dar’ül Kura Medresesi ise bu eğitimin bilimsel yöntemlerle, sistemli ve bir disiplin dahilinde verildiği Osmanlı İmparatorluğu’nun bir yüksek eğitim kurumudur. Kuran’ı Kerim ve Arapça’nın temel ders olarak okutlduğu bu okullarda, tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi derslere yer verilmiştir. Bu okulların amacı, devletin imam-hatip, müezzin ve hafız gibi din adamı ihtiyacını karşılamaktı.

Dar’ül Kurra Medresesi, Selimiye Külliyesi içerisinde, Selimiye Cami’nin güneybatı köşesinde yer almaktadır. Cami, Dar’ül Hadis ve Dar’ül Kurra Medreseleri ile Sıbyan Mektebi’nden oluşan külliye, Osmanlı Devletinin Mimarbaşı Koca Sinan tarafından, 1569-75 yılları arasında, Sultan II. Selim adına inşa edilmiştir.

Kareye yakın dikdörtgen planlı Dar’ül Kurra Medresesi’ne mukarnaslı anıtsal bir kapıdan girilmektedir. Bir iç avluya bakan sıralı hücre dizilişine sahiptirler. Sütunlarla taşınan revakların avluya eğimli beşik tonozlu örtüsü hücrelerden alçak tutulmuştur. Medrese yapısının avluya bakan duvarları taş dizilişte iken, dışarıya açılan duvarları taş ve tuğlanın almaşık kullanımına sahiptir. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2006 yılında restore edilen yapı, Selimiye Vakıf Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Selimiye Vakıf Müzesi, Revaklar Altında Mimar Sinan Sergilemesi © Dinçer ALABAŞOĞLU

Müzede, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı cami ve mescitlerden elde edilen tarihi eser niteliği kazanmış teberrukat eşyalarından örnekler ( Dînî yardimlar, din hizmeti için tahsis edilen hali, kilim, kandil, seccâde gibi ibâdethanelerde kullanilan eşya; mübârek kılınmiş mal ), Osmanlı dönemine ait yapıların onarımları sırasında ele geçen çini parçaları, lüleler, Vakıf cami ve mescitlerinden gelen hat levhalar, Kur’an-ı Kerimler, şamdanlar, hilyeler, usturlaplar, rahleler, çini parçaları ve değişik objeler sergilenmektedir. Ayrıca dershane olarak kullanılan büyük odada, yapının özgün işlevini yansıtan bir canlandırmaya yer verilmiş, revaklar altında Mimar Sinan anlatılmaya çalışılmıştır.

Selimiye Vakıf Müzesi şu bölümlerden oluşmaktadır :

Dersane : Avlunun doğu cephesine dizili revakların gerisinde, kubbeli, büyük ve yüksek vurgulanışıyla medresenin dersane odası bulunur. Bu yapı, o dönemi yansıtacak canlandırmalarla bir Kur’an sınıfı olarak düzenlenmiştir. Bu odada ziyaretçileri ahşap, maden ve hat örnekleri ile birlikte Külliye’ye dair sunular karşılamaktadır.

Ahşap Eserler Odası : Bu bölümde, Osmanlı’nın zanaattan sanata evrilen dönemleri yansıtan ahşap işleme eserleri sergilenmektedir. Oyma, kakma, bezeme gibi saantlar kullanılarak yapılmış rahleler, Kur’an muhafazaları, sandıklar, sephalar, tesbihler, kapı kanatları gibi pek çok ahşap örnek ziyaretçiler tarafından izlenebilir.

Hat Eserleri Odası : Ahmed Zihni, Mustafa Rakım, Sultan II. Mahmud, Şerif Fıtri gibi hattatlara ait hat levhaların yanında berat ve icazetname örnekleri görülebilir. Nesih ve sülüs gibi çeşitli yazı tekniklerindeki hat örnekleri ziyaretçilerden büyük ilgi görmektedir.

Çini Eserler Odası : Bu bölümde Edirne’nin önemli camilerinden ( Selimiye, Muradiye, Şah Melek ) müzeye getirilmiş çini örnekler görülebilir.

Saatler Odası : Dönemlerini yansıtan çeşitli saat örnekleri ile üsturlab ( Güneş, Ay, gezegen ve yıldızların konumlarını belirlemek, astronomik ölçümler yapmak için kullanılan aletler ) örneklerine yer verilmektedir.

Maden Eserler Odası : Kapı tokmakları, şamdanlar, tombaklar, mangallar, cami alemleri vb… madeni örnekler bu bölümde sergilenmektedir. eserlerin önemli bir bölümü 18. ve 19. yüzyıllara ait eserlerdir.

Revaklar Altı Sergilemesi : Bahçeyi çevreleyen revaklar altında külliyenin mimarı olan Koca Sinan’a ve külliyeye ait bilgilerin bulunduğu panolar göze çarpmaktadır.

Adres: Selimiye, Dar’ül Kurra Medresesi / EDİRNE

Tel : 0284 212 11 33 Faks : 0284 212 32 33 Giriş Ücretsizdir

Açılış Fotoğrafı : Sengül Özcan KUMATAR

Facebookmail