Trakya’nın Coğrafi İşaretli Ürünleri

Son aylarda yoğun olmak üzere Trakya’nın coğrafi işaretli ürünlerine dair müjde üzerine müjde geliyor. Trakya Kalkınma Ajansı’nın süreç yürütmedeki takdire şayan koordinasyonu, kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler ile STK’ların girişimleriyle tescil haberi alınan ürünlere, eli kulağında, ha bugün ha yarın haber bekleyen sıradakiler eşlik ediyor.

Trakya’da Ağustos 2021 itibariyle coğrafi işaret almış ürün sayısı 20’dir. Bu ürünlerin illere göre dağılımına göz atacak olursak;

Edirne’den 6’sı mahreç işareti, 3’ü menşe adı ile tescil ettirilmiş dokuz ürün bulunmaktadır. Bu ürünler; Devai Misk Helvası ( Mahreç /2021 ), Edirne Badem Ezmesi ( Mahreç/ 2021 , Edirne Beyaz Peyniri ( Mahreç / 2007 ), Edirne Mis Meyve Sabunu ( Mahreç/ 2019 ), Edirne Tava Ciğeri ( Mahreç / 2010 ), Keşan Satır Et ( Mahreç / 2012 ), Keşan Siğilli Bamyası ( Menşe / 2021 ), Meriç Kara Kavunu ( Menşe / 2021 ) ve İpsala Pirinci ( Menşe / 2016 )

Kırklareli’nden 1’i mahreç işareti, 3’ü menşe adı ile tescil ettirilmiş 4 ürün bulunmaktadır. Bu ürünler; Kırklareli Beyaz Peyniri ( Menşe / 2020 ), Kırklareli Hardaliyesi ( Mahreç / 2017 ), Kırklareli Kıvırcık Kuzu Eti ( Menşe / 2021 ) ve Kırklareli Meşe Balı ( Menşe / 2021 )

Tekirdağ’dan ise en son katılan Hayrabolu Tatlısı ile birlikte 5’i mahreç işareti, 2’si menşe adı ile tescil ettirilmiş altı ürün bulunmaktadır. Bu ürünler; Karacakılavuz Dimi Dokuması ( Mahreç / 2019 ), Malkara Eski Kaşarı ( Menşe / 2017 ), Tekirdağ Köftesi ( Mahreç / 2020 ), Tekirdağ Peynir Helvası ( Mahreç / 2020 ), Tekirdağ Yapıncak Salamura Asma Yaprağı ( Menşe / 2020 ) / Velimeşe Bozası ( Mahreç / 2021 ) ve Hayrabolu Tatlısı ( Mahreç / 2021 )

Coğrafi İşaret Nedir ?

Dilerseniz bunu ilgili kurumun kendi tanımlamasından öğrenelim :

“Coğrafi işaret, tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım,maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret tesciline konu olabilir.

Geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük öneme sahip olan coğrafi işaretler, üreticiye de pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Amblemin amacı, ürünün coğrafi işaret/geleneksel ürün olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmek ve denetleme faaliyetlerini kolaylaştırmaktır.

Menşe Adı

Menşe adı, özelliklerini üretildiği yöreye borçlu olan ve tüm üretim süreçleri özdeşleştiği yörede gerçekleşen coğrafi işaretleri gösterir.

Mahreç İşareti

Mahreç işareti, belirgin bir özelliği veya ünü, özdeşleştiği yöreden kaynaklanan ürünleri gösterir.

Geleneksel Ürün Adı

Menşe adı veya mahreç işareti kapsamına girmeyen ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için en az otuz yıl süreyle kullanılan adlardır.

Coğrafi işaretler ürün üzerinde kullanıldığında, beraberinde amblemin bulunması zorunludur.

Geleneksel ürün adlarında amblem kullanımı zorunlu değildir; amblem kullanımı ile Mevzuatın sağladığı korumadan faydalanmak mümkündür. “

( Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu )

Kurum, kuruluş ve STK’lar eliyle yapılan coğrafi işaret başvurularındaki sürecin sağlıklı işleyişinde Trakya Kalkınma Ajansı önemli katkılar sunmaktadır.

Not : Bu içeriğin ilk yayımlandığında 10 olan ürün sayısına sonraki süreçte dokuz ürün daha eklenmiş, 2021 Mayıs itibarı ile Trakya’nın coğrafi işaretli ürünleri 19’a yükselmiştir. Gelin şimdi ajansın hazırladığı kitapçıkta yer alan bilgiler ışığında Trakya’nın coğrafi işaret almış ürünlerine ve yürütülen çalışmalara birlikte göz atalım. Henüz kitapçıkta yer almayan ürünler peyderpey bu içeriğe eklenmektedir.

Trakya Bölgesi’nde Coğrafi İşaretli Ürünler Kitabı ( 2019 ) / Trakya Kalkınma Ajansı

KEŞAN SATIR ET

Keşan satır etinin hikayesi benzer pek çok hikayede olduğu gibi zorunlulukların ortaya koyduğu bir süreci işaret eder. 1970’li yılların henüz başlarında bu yörede elektirik olmaması sebebiyle kesilen hayvanların etlerini saklamak zor oluyordu. Gereği kadar kesilen hayvanların etleri kemiklerinden ayrılır, satırla kıyılır, odun ateşinde pişirilerek saklanırmış. Misafirler tarafından beğenilerek talep edilmesi üzerine ilk işletmeler açılmış. Önceleri satır kıyma denilen ürün daha sonra satır et adını alarak günümüze kadar taşınmış.

Keşan Satır Et / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

Satır et, Keşan ve yakın çevre yerleşimlerde yetişen ( İpsala, Enez, Malkara ) Trakya’nın meşhur kıvırcık kuzularının etlerinden hazırlanır. 5-12 aylık süt kuzuları 40-45 kg ağırlıktadır. Yeme içme sektöründe en kaliteli etlerin en başında gelen Trakya kıvırcığının yağı vücut içerisinde dengeli dağılmaktadır. Aynı zamanda, yöre otları ile beslenen kuzuların nefaseti yüksektir.

Satır etin hazırlanışında üretim basamakları önemlidir. Kesilen ve kemiğinden ayrılan etler 2 gün süreyle +4 derecede dinlendirilir. Dinlendirilen etlerdeki sinir, kıkırdak, zar vb… kısımlar temizlenir. Bu etler tahta bir kütük –mümkünse meşe kütüğü- üzerinde satır bıçağı ile mercimek büyüklüğünde kıyılır. Böylelikle etin suyu uzaklaşmamış olur. Kıvırcık kuzularının yağının %20-30 üzerine çıkması arzu edilmez. Eğerki satır et yapılacak kuzu yağlı ise süt danasının but kısmından et en fazla %30 oranında ilave edilerek bu denge gözetilir. Sadece tuz ilavesi ile yoğrulan et iki taraflı ızgara telinde ve mutlaka meşe odunu ateşinde pişirilir. Pişmiş haliyle 180-200 gr porsiyonlar halinde servise gelir.

Coğrafi işaretin amacına uygun denetimi, Keşan Lokantacı Kahveci Otelciler Esnaf Odası’ndan bir kişi, KOSGEB Sinerji Odağı’na bağlı bir gıda mühendisi ve Keşan Gıda Komitesi’nden bir kişi tarafından her altı ayda bir ve ihtiyaç duyulduğu sair zamanlarda yapılmaktadır.


Tescil No

153

Başvuru Sahibi
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
Koruma Tarihi09.07.2008Ürünün AdıKebap
Başvuru NoC2008/026Coğrafi İşaretin AdıKeşan Satır Et
Coğrafi İşaretin Türü
Mahreç İşareti

Kullanım Biçimi

Markalama

İPSALA PİRİNCİ

Bir taşkın ovası olan İpsala ovası deniz seviyesinden ortalama 5-10 metre yüksekliktedir. Güneyden deniz etkisine açık olan ova, toprak yapısı, iklim şartları ile çeltik üretimine en uygun şartları sunar. Taşkınlar ve deniz etkisiyle tuzluluk diğer ürünlerin üretimini kısıtlarken çeltik üretiminde arzulanan şartları sunar. Bu şartlar ürünü camsı ve mat hale getirir. Bu nihayetinde istenen bir durumdur.

İpsala Pirinci / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

İpsala ovasında 250 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılmaktadır. Üretim yapılan alanlar büyük parseller halindedir. Yılda ortalama 200 bin ton civarı ürün elde edilmektedir. Yetişen çeltiklerden iri taneli, camsı ve mat görünüşlü pirinçler elde edilir. Bin tane ağırlığı 24-32 gram arasında değişir. Çeltikler mayıs ayında ekilir. Takip eden aylarda bakım, gübreleme ve sulama işleri yürütülür. Temmuz sonu, ağustos başında çiçeklenen çeltikler, eylülde hasat olgunluğuna erişir. Hasada karar verirken ürün tanelerindeki rutubetin %22-23 olması gözetilir. Hasat edilen ürünler yine ilçede ve civar yerleşimlerdeki çeltik fabrikalarında işlenerek paketlenir.

Denetim komisyonunda; İpsala Borsasından 1 kişi, İpsala Çeltik Üretcileri Birliği’nden 1 kişi, Tarım ve Orman Bakanlığı İpsala İlçe Müdürlüğü’nden 1 kişi ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden konunun uzmanı 1 kişi bulunur. Komisyonun koordinatörlüğünü Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yürütür.

Tescil No196Ürünün AdıPirinç

Koruma Tarihi

27.04.2012
Coğrafi İşaretin Türü
Menşe Adı
Başvuru No
C2012/070
Coğrafi Sınırı
İpsala ilçesinde, güneyde Enez sınırından başlayarak kuzeyde Sarıcaali Köyü’ne kadar uzanan ova ile Gala Gölü’nden kuzeydoğuya doğru Koyuntepe Köyü altına kadar uzanan ova
Başvuru SahibiKeşan TSOKullanım BiçimiMarkalama
Coğrafi İşaretin Adıİpsala Pirinci

KIRKLARELİ HARDALİYESİ

Mustafa kemal ATATÜRK’ün 1930 yılında yöreyi ziyaretinde tattığı ve “Bunu derhal millileştirin!” dediği hardaliye, üzümlerin olgunlaştığı dönemlerde üzüm şırasını koruyabilmek amacıyla hardal tohumu ve vişne yaprağı ile fermente edilerek hazırlanan alkolsüz bir içecektir.

Kırklareli Hardaliyesi / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

Kırklareli hardaliyesi, Cabarnet, Merlot, Şiraz, Öküzgözü, Pamit, Papazkarası, Cardinal ve Alphonsı cinsi, kırmızı-siyah renklerde ve kokulu üzümlerden hazırlanır. Olgun üzümler çatlatılır yahut parçalanarak cibreli olarak paslanmaz kazanlara alınır. Geleneksel üretimde bu iş meşe fıçılarda yapılır. Hardaliyeyi almak için bir musluk, cibreyi uzaklaştırmak için bir kapak bulunur. 5-10 cm üzüm cibceri üzerine vişne yaprağı ve ezilmiş hardal tohumu ilave edilir. Srbik asit-Sorbotlar, Benzoik asit-Benzotlar’dan oluşan karışımla muamele edilerek bu katmanlar fıçının üzerinden 20-30 cm boşluk kalana kadar yükseltilir. Fermentasyon 20-22 derecede 4-5 hafta sürer. İlk haftalarda her gün musluktan alınan sıvı üstten ilave edilir. Süreç sonunda hardaliye sıvısı ile preslenen cibrenin sıvısı alınıp dinlenme tankına aktarılır. Bu tankta 15 derece altında 2-3 hafta dinlendirilip bulanıklığı giderilir. 5-10 derecede şişelenip satışa sunulur. Ürün 4-5 derece saklama koşullarında en az bir yıl raf ömrüne sahiptir.

Denetlemede; Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 1, T.C. Kırklareli Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 1 kişi, Kırklareli üzüm Üreticileri Birliği’nden 1 kişi yer alır.

Tescil No278Ürün/Ürün Grubuİçecek
Tescil tarihi28.12.2017Coğrafi İşaretin TürüMahreç İşareti
Başvuru NoC2013/033Tescil EttirenKırklareli TSO
Başvuru TARİHİ03.04.2013Coğrafi SınırKırklareli
Coğrafi İşaret AdıKırklareli hardaliyesiKullanım BiçimiMarkalama

MALKARA ESKİ KAŞAR PEYNİRİ

Malkara Eski Kaşar Peyniri, iklimin yarattığı bitki örtüsüyle beslenen koyun, keçi ve ineklerin sütünün belli oranlarda kullanılması ve geleneksel üretim metodunun öncelendiği uzun işlemler zinciriyle elde edilen bir süt ürünüdür. Malkara kaşkavalı ( kaşar peyniri ) Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bile kendine yer bulmuş oldukça köklü bir peynir çeşididir.

Yöredeki çayırlarda baklagiller familyasından mürdümük, orman mürdümüğü, yabani yonca, tüylü yonca, sarıçiçekli yonca, diskvari yonca, hint taş yoncası; buğdaygiller familyasından yüksek çayır yulafı, yabani yulaf, diğer familyalardan uzun gövdeli kekik ile kekik ile beslenen hayvanların sütleri bu aromalar ile zenginleşir. Bu Malkara Eski Kaşarı’nın fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerini doğrudan etkiler.

Üretim aşamaları oldukça dikkat istemektedir. 1 Nisan – 31 Temmuz tarihleri arasında bu coğrafyadaki üreticilerden elde edilen sütler %30-35 keçi sütü, % 20-35 koyun sütü ve % 30-50 oranında inek sütü olarak bir arada kullanılır. Gerekli süt analizleri yapıldıktan sonra üretime başlanır.

Malkara Eski Kaşarı / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

Sağım sonrası süte bulaşmış olabilecek yabancı maddeler sütten uzaklaştırılır. Çiğ sütler karışım yapılarak en az kuru maddesi %60, kurumaddede yağ oranı en az %45 oranında standardize edilir. Süt 30-55 derecelerde 1-10 dakika arasında ısıl işleme tabi tutulur. Mayalama sıcaklığının 1-2 derece üzerine kadar soğutulur. Doğal şirden mayası ile 29-32 derece mayalama sıcaklığında mayalanır. 30-45 dakika sonra pıhtı kırma işlemine geçilir. Peynir altı suyunun 1/3’ü tanktan uzaklaştırılır. Kalan 2/3 peynir altı suyu daha sonra uzaklaştırılıp asitliği 5,80-5,90 değerine ulaşıncaya kadar teleme denen ürün ilk baskıya alınır. Teleme içerisinde su kalmaması için birkaç defa doğranır. İkinci baskıya alınıp asitliği 5,10-4,80 arasında bir değere getirilir. Gerekli asitliğe ulaşan teleme %3-8 oranında tuzlu suda, merkez sıcaklığı en az 72 derece olacak şekilde 78 derecede 5 dakika haşlanır. Kaşar hamuru bir tarafında markası ve işareti olan kalıplara alınır. 13 kg hamur olgunlaşınca 11 kilograma inecek şekilde kalıba alınarak 150-300 gr deniz tuzuyla tuzlanır. Her kelle en az 40-50 defa şişlenir.

Ön olgunlaştırma meşe, çam yahut kayın raflar üzerinde, 24-48 saat süreyle 16-22 derece’de %70-90 nem ortamında sağlanır. Süreç sonunda kaşar kalıplardan çıkarılır. Ürün ikinci bir ön olgunlaştırmaya aynı sıcaklık ve nem koşullarında, bu defa 21 gün tabi tutulur. Birkaç gün arayla kelleler ters yüz edilir. Bu ters yüzler sırasında 10-30 gr kuru tuzlama yapılır. Ön olgunlaştırmada kellelerin dışı küflenirse dışı fırça ile fırçalanıp peynir altı suyu ile yıkanıp süt kreması ile silinir.

Sürecin sonunda çuvallama işlemine geçilir. Bunun için kelle kaşarlar altta ve üstte 3 mm’lik bir kontra plak levha gelecek şekilde 5 adet üst üste dizilir. Kelleler yağlı kağıtlara sarılmış halde kenevir çuvallara alınıp dikilir. Çuvallanmış olan kelleler 90 gün süreyle 0-1 derece sıcaklıkta ve %70-90 nem koşullarında depolanarak olgunlaşmaya alınır. Son tüketimleri kelle halinde 18 ay, kesilip ambalajlanmış olarak 12 olarak satışa sunulur.

Denetleme komitesinde; Namık kemal Üniversitesi Malkara Meslek Yüksek Okulu Gıda Programı’ndan 1 gıda yüksek mühendisi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 1 gıda kontrolörü, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Tekirdağ Temsilciliği’nden 1 kişi yer alır. Yılda en az 4 kontrolden geçirilir.

Tescil No261Ürünün AdıEski Kaşar Peyniri
Tescil Tarihi06.12.2017Coğrafi İşaret TürüMenşe Adı
Başvuru NoC2010/053Tescil EttirenMalkara TSO
Başvuru Tarihi14.09.2019Coğrafi SınırıMalkara
Coğrafi İşaretin AdıMalkara Eski Kaşar PeyniriKullanım BiçimiMarkalama

EDİRNE BEYAZ PEYNİRİ

Edirne Beyaz Peyniri / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

Belli üretim aşamaları gözetilerek Edirne il ve ilçelerindeki hayvanların sütlerinden elde edilen sütlerden elde edilen peynir çeşididir. Üreticilerden alınan sütlerin kontolleri yapılır ve temizlenmesi yapılır. Edirne beyaz peyniri üretilecek ürüne göre ( yağsız, orta yağlı, tam yağlı ) yağ dengesi ayarlanan sütler 65-68 derecede ısıl işleme tabi tutulur. Mayalama sıcaklığına indirilip, 30-32 derece sıcaklıkta mayalanır. Pıntılaşma süresinin 1,5 saat olması gözetilerek maya kuvvetine karar verilir. Bu süre sonunda pıhtı kırma işlemine geçilir. Cendere bezine alınan teleme baskıya alınarak peynir altı suyu uzaklaştırılır. Baskı süresi ürünün sertliğine ve yaz-kış koşullarına göre belirlenir. Baskı ile sertliği belirlenen peynirler 8 santimlik ölçülerde küp yahut bu ölçülere yakın dikdörtgen prizma kesilir. Peynir tenekesinde %16-18 tuzlu salamuraya alınır. Bu oran yaz kış korunmalıdır. Peynir tenekelerindeki kalıplar yeterli asitliğe erişince peynir tenekeleri preslenerek kapatılır. 2-4 derece soğuk hava deposunda en az 3 ay olgunlaştırılır.

Üç kişilik denetleme komisyonunda; Edirne TSO’dan 1 temsilci, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden 1 gıda kontrolörü ile Edirne TSO’ya kayıtlı 1 üretici bulunur. Üretimin yoğun olduğu 5-6-7-8-9’uncu aylarda yılda iki kez yapılır.

Tescil No93Başvuru sahibiEdirne TSO
Başvuru tarihi10.05.2004Coğrafi İşaretEdirne Beyaz Peyniri
Başvuru NoC2004/005Coğrafi SınırlarTürkiye Sınırları
Yayın Tarihi23.10.2007Kullanılacağı ÜrünBeyaz Peynir
TürüMahreç İşareti

EDİRNE TAVA CİĞERİ

Yörede yetişen en az 1 yaşındaki danalardan elde edilen karaciğerlerden hazırlanan ürün, ustalık gösteren hazırlama, pişirme ve servis özellikleriyle Edirne tava ciğeri adıyla kendine kimlikli hale gelir.

Edirne Tava Ciğeri / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

Zar ve sinirlerinden ayrılan karaciğerler yaprak şeklinde maharetle doğranır. Bol su altında kanından arındırılır. Suyu iyice süzülür. Tekrar kanlanmaması için 4-5 kg ciğere 100-150 gr tuz serpilip karıştırılır. Sac ayaklı ocak üzerinde, sini şeklinde sığ tavalarda ( adını bu tavalardan alır ), boş ayçiçeği yağında pişirilir. Yörenin buğday unlarında iyice unlanıp silkelenir. Kızgın yağda ( 115-120 derece ) 2-4 dakika gibi bir sürede pişirilir. Delikli kevgirle alınıp yağı süzdürülür. En az 120 gramlık porsiyonlanır. Pişirme yağı 5-6 pişirmede bir dinlendirilip tortusu uzaklaştırılır. Bu arada başka pişirme yapılacaksa yedek tavada yeni yağ ile pişirme sürdürülür. Servisinde yerel adı “Karaacı”olan ve Karaağaç semtinde yetiştirilen acı biberler kullanılır. Bu biberler kızgın yağda kavrularak tava ciğerle birlikte servise alınır.

Denetimde; Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Birliği ( EDESOB ) temsilcisi 1 kişi, konunun uzmanı 1 gıda mühendisi ile konunun uzmanı 1 usta yer alır. Üç ayda bir periyodik olarak denetleme yapılır. Bu coğrafi işareti kullanacaklar EDESOB’a başvurmak zorundadırlar.

Tescil No128Başvuru SahibiEdirne Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği
Başvuru tarihi18.05.2006Ürünün AdıTava Ciğeri
Başvuru NoC2006/010Coğrafi İşaret AdıEdirne Tava Ciğeri
Yayın Tarihi25.07.2009Kullanım BiçimiMarkalama
Coğrafi İşaretin TürüMahreç İşaretiCoğrafi SınırEdirne yörsinde ( Edirne-Kırklareli-Tekirdağ = belirlenen şartlara bağlı kalmak kaydıyla diğer yörelerde de üretilebilir.

EDİRNE MİS SABUNU

Geçmişi 1600’lü yıllara değin uzanmakta olan bir sabun üretim metodudur. Osmanlı sarayı için üretilen sabunlar zamanla halk arasında bir meslek kolunun gelişmesine sebep olmuş , Edirne’de bir mahalleye ( Sabuni mahallesi ) adını vermiştir. Saray sabunu, meyve sabunu, padişah sabunu, sultan sabunu diye çeşitli isimler alsa da kokusu sebebiyle mis sabunu olarak adını dile düşürmüştür.

Edirne Mis Sabunu / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

Sabunlar rende makinelerinden geçirilir. 1 kg rende sabuna 150 gr sıcak su ilave edilir. Esans katılarak koku verilir. Bir gün beklenen sabun hamuru çeşitli boyutlarda koparılıp, meyve formu verilir. Meyve olarak kavun, karpuz, muz, şeftali, limon, nar, elma, kiraz, erik, çilek, üzüm, portakal vb… formlar çalışılır. Askıda 3-5 gün kurumaya bırakılırlar. Gıda boyası ile ilgili meyvenin renklerine boyanır. Üzerlerine gerekiyorsa desen ve detaylar ( yaprak, çekirdek vs…) işlenir. Yine kurumaya alınır. Sıcak cila kazanlarında parlaklık alan ürün son olarak 48 saat kadar kurumaya alınır. Hediyelik olarak satışa sunulur. Su ile buluşmadıkları müddetçe 10-15 sene bozulmadan kalabilirler.

Denetleme komisyonunda; Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yükek Okulu, Edirne halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, Edirne’yi tanıtma ve Turizm Derneği’nden en az birer üye bulunur.

Tescil No452Başvuru SahibiEdirne TSO
Başvuru tarihi17.09.2012Coğrafi İşaretEdirne Mis Meyve Sabunu
Başvuru NoC2012/129Coğrafi SınırlarıEdirne İli
Yayın Tarihi09.09.2019Kullanılacağı ÜrünSabun
TürüMahreç İşareti

KARACAKILAVUZ DİMİ DOKUMASI

Karacakılavuz Dimi Dokuması / Coğrafi İşaretler Kitabı ( 2019 )

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz mahallesinde üretilen bir dokuma çeşididir. Dokumalar meşe ve gürgen ağaçlarından yapılan dört pedallı tezgahlarda ( dört gücülü ) dokunur. Bu tezgahlara “düzen” adı verilir. Karacakılavuz dokumalarında mekikli dokuma tekniklerinden dimi ile kirkitli dokuma tekniklerinden cicim tekniği bir arada kullanılmaktadır. Yöre dokumalarında 12 yöresel ana motif yer alır. Köpek ayağı, Keçi boynuzu, Koyun gözü, Kar taneleri, Meşe dalı, Tavus kuşu, Kilitler motifi, Üç güller, Ayva göbeği, Beygir nalı, Yıldızlar motifleri…

Karacakılavuz dokumalarıyla kilim, seccade, perde, minder, heybe, duvar panosu, nazarlık gibi ürünler hazırlanır.

Denetim komisyonunda; Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Karacakılavuz Küçük Sanat Kooperatifinden birer kişi bulunur. Denetimler İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yılda bir kez yapılır.

Tescil No467Başvuru sahibiTekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Başvuru tarihi27.06.2018Coğrafi İşaretKaracakılavuz Dimi Dokuması
Başvuru NoC2018/141Coğrafi SınırlarıTekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi
Yayın Tarihi30.10.2019Kullanılacağı ÜrünDokuma / Dokumalar
TürüMahreç İşareti

KIRKLARELİ KIVIRCIK KUZUSU

Kıvırcık kuzusunun yöreye sıkı adapte olmuş, Istrancalar’ın yerli ırklarından olduğunu Osmanlı Saray Mutfağı’na tedarik edilen ürünlere dair kayıtlardan da doğruluyoruz. Edirne henüz payitahtken saray mutfağına yöreden kıvırcık kuzu etleri alındığı, bu etin özellikle tercih edildiği, tedariğinde en önemli kaynaklarının Demirköy’ün ( Samakof ) -o dönemki isimleriyle- Paspala, Korfa, Ayastefanos gibi Istrancalar’ın civar köyleri olduğu kayda geçirilmiş.

Daha fazlası için tıklayın !

HAYRABOLU TATLISI

Hayrabolu Belediyesi’nin girişimleri, Trakya Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 12.01.2021 tarihinde başvurusu yapılan Hayrabolu Tatlısı, Ağustos 2021 tarihi itibariyle mahreç işaretiyle Trakya’nın coğrafi işaretli ürünleri arasına katılmıştır.

Daha fazlası için tıklayın !

Facebookpinterestmail