Zamanda Yolculuk ; THRACE KONAK Hotel & Spa

Kırklareli’nin tarihi dokusunun en derinden hissedildiği yer olan Yayla Mahallesi, birbiri ardına restore edilen ve işleve kavuşturularak kent dokusuna kazandırılan tarihi yapılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak; Kırklarelililerin hafızasına en çok da Vali Faik Üstün İlkokulu adıyla kazınmış, 1800’lü yıllardan günümüze kadar uzanan hemen tüm evrelerinde bir eğitim binası olarak hizmet vermiş tarihi Rum okulu ve ona omuz veren tarihi Defterdar Evi Kırklareli kent dokusuna kazandırılarak, 2021’in son günlerinden itibaren butik otel olarak hizmet vermeye başladı.

Thrace Konak Hotel & Spa

Yayla yokuşunu çıkıp, Atatürk Evi’ne ve Yayla parkına kavuştuğunuz noktada ziyaretçilerini karşılayan bina, mübadele öncesine kadar Rum ve Bulgar azınlıkların yoğun yaşadığı bu tarihi mahallenin atmosferinde eksik olan parçaları tamamlayarak, adeta “ben hala buradayım” dercesine Kırklareli’ne kaşını kaldırmış Yayla Mahallesi’nin ufkunu çizer.

Osmanlı Dönemi’nde Rum Okulu olarak inşa edilen, mübadele sonrası Cumhuriyet Türkiyesi’ne devredildikten günümüze değin Kırklareli’nin güzide eğitim kurumlarından biri olarak hizmet veren tarihi yapı 2005 yılında yaşadığı yangınla harap olmuştu. Beden duvarları ile ana girişine ait detaylar hariç iç formunu kaybetmiş yapı, tarihi yapıların kent dokusuna kazandırılması girişimleri çerçevesinde İl Özel İdaresi’nce restore edildi. Kırklarelililerin hafızasına Vali Faik Üstün İlkokulu adıyla kazınmış bu tarihi Rum okuluna ait bina, ona omuz veren tarihi Defterdar Evi binası ile birlikte özel teşebbüs eliyle 27 Aralık 2021 tarihinde butik otel olarak hizmet vermeye başladı.

Kırklareli turizmine değer katan ve Thrace Konak Hotel & Spa adıyla hizmet vermeye başlayan tarihi yapının işletmeciliğini, başta İğneada olmak üzere Kırklareli’nde çeşitli turizm yatırımlarıyla adından söz ettiren Aka Turizm ve Ticaret A.Ş.  yapıyor.

Thrace Konak Hotel & Spa, tarihi Rum okulunun olduğu taş binada yer alan 20, ona omuz vermiş ahşap Defterdar Evi’nde konumlanmış 5 odasıyla hizmet veriyor. Farklı konseptlere sahip odalar, incelikli taş ve ahşap işçiliğinin sahip olduğu atmosferi bütünleyen el işçiliği mobilya ve mefruşatla döşenmiş. İki restoran ve iki de çok amaçlı salonu bulunan butik otelin çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapması beklenen bahçe düzenlemesinde ise son aşamaya gelindi.

Kırklareli’ni ziyaret edecekleri ağırlamak için her ayrıntıyı titizlikle ele alan Thrace Konak Hotel konseptine; Türk hamamı, sauna ve masaj salonu ile hizmeti bütünleyen SPA merkezi omuz veriyor.

Trakya Gezi Rehberi olarak Kırklareli turizmine değer, tarihi dokuya işlevsellik katan Thrace Konak Hotel & Spa’ya teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.

THRACE KONAK HOTEL & SPA

Telefon Numarası+90 2886922277

Adres Yayla Mahallesi Yayla Caddesi No: 20 39010 Merkez, Kirklareli Türkiye (TR)

Rum Okulu’ndan Günümüze…

Osmanlı’da 1856 Islahat Fermanı gayrimüslimlere kendi dilleri ve eğitim modellerine yönelik her seviyede okul açma imkanı vermiştir. Bu okulların pek çoğu zamanla bir misyoner okulu havasına bürünse de Osmanlı’da bunu denetleyecek mekanizmanın kurulamaması sayılarının günden güne artmasına yol açmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması ile bir parça kontrol sağlansa da yabancıların okul açması ile ilgili kontrol Cumhuriyet Dönemi’nde sağlanabilmiştir.

O dönemki adı Kırkkilise olan Kırklareli’ndeki Rum Mektebi’nin eski binasına ait kaynaklar zayıftır. Bu sebeple tarih belirlemek mümkün olmasa da Yanakopulos 1833 gibi oldukça eski bir tarihi işaret eder. Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile Edirne Vilayet Salnameleri zamanın tozunu biraz daha silerek en azından kabul edilebilir bir berraklık sağlar. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 4 Temmuz 1879 tarihli bir belge ; “Kırkkilise Rum Mektebi öğretmeni Molinos Efendi’ye Rus İstilası sırasında muhacirin korunması gayreti ve pek çok hizmetinden dolayı beşinci dereceden bir kıta mecidiye nişanı verilmiştir” diyerek ilk defa bu okuldan bahseder. Edirne Vilayet Salnamelerinde ise 1884 yılından itibaren belli dönemleri işaret eden kayıtlarda, okulun görevlileri, öğrenci sayıları, hatta kentteki diğer azınlık mektepleri hakkında çok daha net bilgilere rastlıyoruz.

Eski Rum Mektebi harap hale gelince 1902 yılında Rum Kilise görevlileri ve cemaat önderliğinde yeni okulun yapımı için gerekli başvurular yapılmış, yardımlar toplanmıştır. Kırkkilise Belediye Kalfası Haralumbo tarafından inşa edilmesine dair keşif fiyat defteri 7 Mayıs 1902 tarihinde kabul edilerek süreç başlatılmıştır. Belediyede alınan kararın Divan-ı Hümayun’da onayı ve aradaki süreçlerin tamamlanması 1902 yılının sonlarını bulmuştur.

Kırkkilise Rum Mektebi’nin inşasının başlaması 1903 yılına rastlar. Eksiklerine rağmen okulun eğitime başlaması ise 1905 yılıdır. Başlangıçta erkek öğrencilere hizmet veren okul 5 sınıfı iptidâi ve 3 sınıfı rüşdiye olmak üzere 8 yıl eğitim veriyordu. Sonraki yıllarda kız erkek karma eğitime geçildiğini döneme ait fotoğraflarla da belgeliyoruz.

Balkan Savaşları ile Kırklareli’nde oluşan atmosferin 1. Dünya Savaşı’nın daha da derinleştirmesiyle bu okulun amacı dışında lejyoner faaliyetlerine ağırlık verdiğini görüyoruz. Yunan İşgali’nin son bulduğu 10 Kasım 1922 tarihine kadar, Osmanlı için zararlı faaliyetlerin odağı olduğu anlaşılan Kırkkilise Rum Okulu’na dair p dönem fotoğrafların da bile bu atmosfer açıkça görülmektedir.

Mudanya Mütarekesi’yle Türk Devleti’ne devredilen okulun devlet hazinesine kaydı 1939 kadastrosu ile gerçekleşmiştir. Peki bu arada okul olarak görevi itmiş midir ? Hayır ! 1923-1927 yılları arasında, Paşa Köşkü’nde eğitim veren Ziya Gökalp İlkokulu’nun öğrencilerinin bir kısmı bu binaya taşınmıştır.

1917-1953 yıllarında Kırklareli Ortaokulu olarak hizmet veren okul, aynı zamanda Kırklareli’nin ilk ortaokulu olma özelliği taşımaktadır. Karma eğitim verilen döneme ait öğretmen, öğrenci kayıtlarından tutun da okulun ihtiyaçlarına hatta mefruşata dair belgeler mevcuttur. Örneğin; bu yıllar arasında 262’si kız, 542’si erkek toplam 804 öğrencinin bu okuldan mezun olduğunu biliyoruz.

Osmanlı Dönemi’nde lise hizmeti veren okul yapılanması 1892’de açılan Kırkkilise İdâdîsi Yunan işgal yıllarında kesintiye uğramıştır. Osmanlı dönemi bu şekilde kapatan lise eğitim hayatı, Kırklareli’nde 1954-1963 yılları arasında yeniden, bu defa cumhuriyet döneminde devam etmiştir. 1963-1965 yılları Ticaret Lisesi olarak hizmet vermiştir. 1965-1971 yıllarında ise Milli Eğitim Müdürlüğünce bina depo hizmeti görmüştür.

Bina 1971-1972 eğitim yılıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli illerindeki valilik görevleriyle bilinirliğini pekiştiren, 26.05.1950 tarihinde Demokrat Parti’den Kırklareli Milletvekili seçilen ve okulun açıldığı tarihlerde hayatta olmayan Faik ÜSTÜN’ün adıyla ilkokul olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kırklareli Milletvekilliği bir yana, okulun adı artık Vali Faik ÜSTÜN İlkokulu’dur. Ta ki, 14 Aralık 2005 tarihindeki okulu harap eden o büyük yangına kadar. Okul  bir asrı deviren eğitim hayatına rağmen, özellikle de orta kuşak Kırklarelililerce, en çok da Vali Faik Üstün’ün adıyla yad edilir olmuştur.

( Kaynak : Nuri Güçtekin – Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Haziran 2015 )

Facebookmail